Studiebureau

Er is actie nodig om onze planeet te redden. Onze manier van leven moet drastisch veranderen. Dat betekent ook anders bouwen. Meer isoleren dan we vroeger deden is een goede start, maar tegelijk ook ruimschoots onvoldoende.

Ook als individu kunt u perfect het verschil maken in deze transitie. Het is immers de optelsom van alle kleine individuele inspanningen die op wereldschaal het verschil zal maken. Wij zetten daarom bij al onze projecten volop in op integraal duurzame oplossingen. Wij beschouwen bij al onze projecten de duurzaamheid en optimalisering in brede zin.

Ons studiebureau heeft jaren aan expertise in energiezuinig, bio-ecologisch en duurzaam (ver)bouwen, ook vanuit de positie van architect. We volgen bovendien ook alle recente evoluties op de voet.

Dat maakt ons de geschikte partner voor het mee ondersteunen van allerhande projecten die een hoge ambitie op het vlak van duurzaamheid vooropstellen. Ongeacht schaal of programma kunnen wij steeds de geschikte studies en adviezen aanleveren, desgevallend in samenwerking met gespecialiseerde partners uit ons netwerk.

geïntegreerde duurzame conceptvorming

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Albert Einstein